{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
45. Yıla Özel Ceketlerde 200 TL İndirim!
Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamak ve Şirket yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında aşağıdaki görevleri yürütmektedir:

a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak.
e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili görevleri yerine getirmek..


İletişim

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi :   Tuncay KÖSEOĞLU
Yatırımcı İlişkileri Uzmanı :      Firdevs Sultan ÖZDEMİR

Tel : (212) 703 30 07
Fax: (212) 558 71 79

tuncaykoseoglu@derimod.com.tr

Genel Bilgiler
Ana Sözleşme
Genel Kurul Toplantıları
Kar Dağıtım Politikası
Faaliyet Raporları
Finansal Sonuçlar
Kredi Derecelendirme Raporları
Ortaklık Hakkı  Vermeyen SPA-İhraç Belgesi