{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }
0

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ, RIZA BEYANI VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM İZNİ 

DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“DERİMOD” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyor ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilebilmesi için onayınızı talep ediyoruz.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; mağazalarımızı ziyaretiniz, alışverişleriniz, Derimod club üyeliği talebiniz esnasında doğrudan sizlerden temin edilerek elektronik ortamlarımıza işlenmektedir.  

 DERİMOD mağazalarından yaptığınız ürün ve hizmet alışverişleri veya DERİMOD CLUB CARD üyeliğiniz kapsamında sadakat programımıza dahil olabilmeniz amacıyla; kimlik ve iletişim verileriniz (MAĞAZA İÇİN- Ad, Soyad, E-mail adresi, Telefon numarası, Adres)(WEB SİTESİ DERİMOD CLUB ÜYELİKLERİNDE AYRICA cinsiyet ve doğum tarihi) ve satın aldığınız ürünlere ait bilgiler, özellikle fatura üzerinde yer almasını talep etmeniz ve bildirmeniz durumunda T.C. Kimlik numaranız (zorunlu değildir, sizin talebinize bağlıdır) mağaza içinde güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriler; DERİMOD tarafından alınabilecek ve Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca satış sözleşmenin ve/veya Derimod üyelik ilişkisinin kurulması ve ifası, haklarınıza zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.  

Ayrıca DERİMOD tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla izniniz talep edilmektedir. 

Kişisel verileriniz; Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetleri, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

DERİMOD tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, aynı veri tabanını kullandığımız grup şirketimiz DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’ye, yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz iş ortaklarımız ve tedarikçilerimize ( call center, sms ve eposta gönderim hizmeti sağlayan iş ortakları, kargo, banka, terzi, lostra, gibi ) yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanun’un 8. maddesi uyarınca aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerinizin ticari elektronik iletişim için işlenmesi hususunda İzin Yöntemi

Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu aydınlatma metni uyarınca kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi hukuki gerekçelerle işleneceği açıklanmıştır. GSM numaranız ve e posta adresiniz ayrıca elektronik ticari iletişim için işlenecek ve tarafınıza elektronik ticari iletiler gönderilecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için izninize ihtiyaç duyuyoruz. Şayet bu durumu uygun bulduysanız; yine aynı SMS içinde yer alan size özel üretilmiş şifreyi DERİMOD personeline bildirmeniz durumunda izin/onay işleminizi tamamlanmış olacak ve ayrıca adınıza Derimod club card numarası tanımlanacaktır. İşlem sonrası bildirdiğiniz cep telefonunuza bilgilendirme SMS’i gönderilecektir. İzinlerinizi geri almak için her zaman DERİMOD’a başvurabilirsiniz. 


Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz 


www.derimod.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Veri Gizliliği ve Güvenliği Politikası’ndan detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak şirket adresimize veya kvkk@derimod.com.tr adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca DERİMOD’a daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.  


DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)ADRES: Beşkardeşler 1. Sokak No: 2-4 Zeytinburnu / İstanbul / TürkiyeTELEFON: 0850 288 4 288MERSİS: 293000831300010WEB: www.derimod.com.tr 


KİŞİSEL VERİLER İÇİN BEYAN

Derimod Deri Konfeksiyon Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“DERİMOD”) tarafından, tarafıma SMS içinde link ile gönderilen bu bilgilendirme metnini okudum. DERİMOD dan ürün veya hizmet almam veya Derimod sadakat kart programına üye olmam durumunda kişisel verilerimin kanunun 5/2 maddesinde belirtilen sebeplerle işleneceğini anladım.  


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM İZNİNİZ

DERİMOD DERİ KONFEKSİYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“DERİMOD”) tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle, (alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresim ve diğerleri de dahil olmak üzere) her türlü alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için; tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (Red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ile bilgilenmiş olarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, tarafıma özel üretilmiş ve cep telefonuma gönderilmiş ŞİFRE’yi DERİMOD personeline söyleyerek onay veriyorum.  


Bilgi Notu:6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra bu veriler DERİMOD tarafından imha edilir.